เชิญเข้าร่วมสัมมนาเพื่อประเมินความสนใจของภาคเอกชน (Market Sounding)
โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 9
สายวงแหวนกาญจนาภิเษก ด้านตะวันตก (ช่วงบางขุนเทียน-บางบัวทอง)