จุดพักรถหนองรี (Nong Ri Rest Stop) เป็นที่พักริมทางขนาดเล็ก บริเวณ กม.72+500 ทางแยกต่างระดับบ้านบึง ทั้ง 2 ฝั่ง บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ปัจจุบันเปิดให้บริการแล้ว ประกอบด้วย สิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน ได้แก่ ที่จอดรถ ศาลาพักผ่อน และห้องน้ำบริการประชาชน
•  ทิศทางขาออกกรุงเทพมหานคร (มุ่งหน้าชลบุรี) •   ทิศทางขาเข้ากรุงเทพมหานคร (มุ่งหน้ากรุงเทพฯ)
ตำแหน่งโครงการ : บริเวณ กม.71+700 ตำแหน่งโครงการ : บริเวณ กม.73+300
สถานที่ตั้ง : ตําบลหนองรี อําเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี
สถานที่ตั้ง : ตําบลหนองรี อําเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี
ขนาดพื้นที่ : ประมาณ 14.3 ไร่ ขนาดพื้นที่ : ประมาณ 14.3 ไร่

สถานะปัจจุบัน


ปัจจุบัน เปิดให้บริการแล้ว และกรมทางหลวงอยู่ระหว่างการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการปริมาณห้องน้ำและที่จอดรถ เพื่อรองรับปริมาณจราจรและผู้ใช้ทางที่มากขึ้น รวมถึงอยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางการให้เอกชนร่วมลงทุนพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์และ บริหารจัดการจุดพักรถ คาดว่าเปิดให้บริการพื้นที่เชิงพาณิชย์ภายในปี 2566

แผนการดำเนินงานขั้นถัดไป