สถานที่บริการทางหลวงบางปะกงแห่งใหม่ (Bangpakong New Service Area) เป็นที่พักริมทางขนาดกลาง บริเวณ กม.47+000 ทางแยกต่างระดับบางปะกง บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ซึ่งภายในสถานที่บริการทางหลวงดังกล่าวจะประกอบด้วย สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ครบถ้วน ได้แก่ ที่จอดรถ ศาลาพักผ่อน ห้องน้ำบริการประชาชน ร้านอาหาร ร้านขายของ สถานีบริการน้ำมัน หน่วยกู้ภัย ศูนย์บริการ ระบบผ่านทางอัตโนมัติ และการบริการอื่น ๆ
•  ทิศทางขาออกกรุงเทพมหานคร (มุ่งหน้าชลบุรี) •   ทิศทางขาเข้ากรุงเทพมหานคร (มุ่งหน้ากรุงเทพฯ)
ตำแหน่งโครงการ : บริเวณ กม.47+000 ตำแหน่งโครงการ : บริเวณ กม.47+000
สถานที่ตั้ง : ตำบลท่าสะอ้าน อําเภอบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา
สถานที่ตั้ง : ตำบลท่าสะอ้าน อําเภอบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ขนาดพื้นที่ : ประมาณ 70.0 ไร่ ขนาดพื้นที่ : ประมาณ 35.5 ไร่

สถานะปัจจุบัน


ปัจจุบัน กรมทางหลวงออกแบบแนวคิดเบื้องต้น (Conceptual Design) แล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางการให้เอกชน ร่วมลงทุนพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์และบริหารจัดการสถานที่บริการทางหลวง เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดหาและคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการสถานที่บริการทางหลวงที่เหมาะสมต่อไป คาดว่าเปิดให้บริการพื้นที่เชิงพาณิชย์ภายในปี 2567