กรมทางหลวงขอเชิญชวนร่วมการรับฟังความคิดเห็นภาคเอกชน (Market Sounding) โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 82 สายทางยกระดับบางขุนเทียน – บ้านแพ้ว สำหรับการให้เอกชนร่วมลงทุนในการดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M)