5 ม.ค.2561 กรมทางหลวงทดลองใช้ ระบบปิด(Closed System) มอเตอร์เวย์ ช่วง ชลบุรี – พัทยา