โครงการพัฒนาและบริหารจัดการที่พักริมทางบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 สายบางปะอิน – นครราชสีมา เป็นโครงการพัฒนาและบริหารจัดการที่พักริมทางบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 สายบางปะอิน – นครราชสีมา ซึ่งที่พักริมทางดังกล่าวจะประกอบไปด้วย สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ครบถ้วน ได้แก่ ที่จอดรถ ศาลาพักผ่อน ห้องน้ำบริการประชาชน ร้ายขายของ สถานีบริการน้ำมัน หน่วยกู้ภัย ศูนย์บริการระบบผ่านทางอัตโนมัติ และการบริการอื่น ๆ โดยตลอดสายทางมีที่พักริมทาง รวมทั้งหมด 8 แห่ง ดังนี้

ที่พักริมทาง ตำแหน่ง กม. สถานที่ตั้ง
ขาออกกรุงเทพ
(มุ่งหน้า
นครราชสีมา)
ขาเข้ากรุงเทพ
(มุ่งหน้า
กรุงเทพฯ)
(1) สถานที่พักริมทางหลวงวังน้อย
กม.5+500 กม.3+350 อ.วังน้อย
จ.พระนครศรีอยุธยา
(2) สถานที่พักริมทางหลวงหนองแค
กม.26+000 กม.26+250 อ.หนองแค
จ.สระบุรี
(3) สถานที่บริการทางหลวงสระบุรี
กม.54+400 กม.56+250 อ.เมือง
จ.สระบุรี
(4) สถานที่พักริมทางหลวงทับกวาง
กม.64+900 กม.65+600 อ.แก่งคอย
จ.สระบุรี
(5) ศูนย์บริการทางหลวงปากช่อง
กม.107+525 กม.108+757 อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา
(6) สถานที่พักริมทางหลวงลำตะคอง
กม.122+000 - อ.สีคิ้ว
จ.นครราชสีมา
(7) สถานที่บริการทางหลวงสีคิ้ว
กม.147+600 147+000 อ.สีคิ้ว
จ.นครราชสีมา
(8) สถานที่พักริมทางหลวงขามทะเลสอ
กม.173+000 173+000 อ.ขามทะเลสอ
จ.นครราชสีมา

สถานะปัจจุบัน


อยู่ระหว่างจัดทำรายงานศึกษาความเหมาะสมแนวทางการให้เอกชนร่วมลงทุน พัฒนาและบริหารจัดการที่พักริมทาง ตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562

แผนการดำเนินงานขั้นถัดไป


o ขออนุมัติดำเนินโครงการ                    : ปี 2564
o การคัดเลือกเอกชนและลงนามสัญญา &nsbp; : ปี 2564 – 2565
o ดำเนินการก่อสร้าง                            : ปี 2565 – 2566