โครงการพัฒนาและบริหารจัดการที่พักริมทางบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี เป็นโครงการพัฒนาและบริหารจัดการที่พักริมทางบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี ซึ่งที่พักริมทางดังกล่าวจะประกอบไปด้วย สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ครบถ้วน ได้แก่ ที่จอดรถ ศาลาพักผ่อน ห้องน้ำบริการประชาชน ร้ายขายของ สถานีบริการน้ำมัน หน่วยกู้ภัย ศูนย์บริการระบบผ่านทางอัตโนมัติ และการบริการอื่น ๆ โดยตลอดสายทางมีที่พักริมทาง รวมทั้งหมด 3 แห่ง ดังนี้

ที่พักริมทาง ตำแหน่ง กม. สถานที่ตั้ง
ขาออกกรุงเทพ
(มุ่งหน้า
กาญจนบุรี)
ขาเข้ากรุงเทพ
(มุ่งหน้า
กรุงเทพฯ)
(1) สถานที่บริการนครชัยศรี
กม.19+500 กม.19+500 อ.นครชัยศรี
จ.นครปฐม
(2) สถานที่บริการนครปฐม
กม.47+500 กม.47+500 อ.เมือง
จ.นครปฐม
(3) สถานที่พักริมทางท่ามะกา
กม.70+900 กม.70+900 อ.ท่ามะกา
จ.กาญจนบุรี

สถานะปัจจุบัน


อยู่ระหว่างจัดทำรายงานศึกษาความเหมาะสมแนวทางการให้เอกชนร่วมลงทุน พัฒนาและบริหารจัดการที่พักริมทาง ตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562

แผนการดำเนินงานขั้นถัดไป


o ขออนุมัติดำเนินโครงการ                    : ปี 2564
o การคัดเลือกเอกชนและลงนามสัญญา &nsbp; : ปี 2564 – 2565
o ดำเนินการก่อสร้าง                            : ปี 2565 – 2566