สถานที่บริการทางหลวงบางปะกง (Bangpakong Service Area) เป็นที่พักริมทางขนาดกลาง บริเวณ กม.49+300 สะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ปัจจุบันเปิดให้บริการแล้ว ประกอบด้วย สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ได้แก่ ที่จอดรถ ศาลาพักผ่อน ห้องน้ำบริการประชาชน ร้านอาหาร ร้านขายของ สถานีบริการน้ำมัน หน่วยกู้ภัยบางปะกง ศูนย์บริการระบบผ่านทางอัตโนมัติ และการบริการอื่น ๆ
•  ทิศทางขาออกกรุงเทพมหานคร (มุ่งหน้าชลบุรี) •   ทิศทางขาเข้ากรุงเทพมหานคร (มุ่งหน้ากรุงเทพฯ)
ตำแหน่งโครงการ : บริเวณ กม.49+300 ตำแหน่งโครงการ : บริเวณ กม.49+300
สถานที่ตั้ง : ตําบลเขาดิน อําเภอบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา
สถานที่ตั้ง : ตําบลเขาดิน อําเภอบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ขนาดพื้นที่ : ประมาณ 29.9 ไร่ ขนาดพื้นที่ : ประมาณ 29.3 ไร่

สถานะปัจจุบัน


ปัจจุบัน เปิดให้บริการแล้ว เป็นพื้นที่บริการตามบันทึกข้อตกลงระหว่างกรมทางหลวงกับการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) ระยะเวลา 30 ปี (พ.ศ. 2541 – 2570) ซึ่งกรมทางหลวง จะดำเนินการศึกษาแนวทางการดำเนินโครงการภายหลังสิ้นสุดบันทึกข้อตกลงฯ ตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 ก่อนสิ้นสุดบันทึกข้อตกลงฯ เดิม 5 ปี