จุดพักรถมาบประชัน (Mabprachan Rest Stop) เป็นที่พักริมทางขนาดเล็ก บริเวณ กม.119+200 ทางแยกต่างระดับมาบประชัน บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการออกแบบรายละเอียด ซึ่งภายในจุดพักรถดังกล่าวจะประกอบด้วย สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ได้แก่ ที่จอดรถ ศาลาพักผ่อน ห้องน้ำบริการประชาชน ร้านอาหาร ร้านขายของ ศูนย์บริการระบบผ่านทางอัตโนมัติ และการบริการอื่น ๆ โดยกรมทางหลวงจะดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน และให้เอกชนร่วมลงทุนพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์และบริหารจัดการจุดพักรถ (Operation and Maintenance : O&M)
•  ทิศทางขาออกกรุงเทพมหานคร (มุ่งหน้าอู่ตะเภา) •   ทิศทางขาเข้ากรุงเทพมหานคร (มุ่งหน้ากรุงเทพฯ)
ตำแหน่งโครงการ : บริเวณ กม.119+950 ตำแหน่งโครงการ : บริเวณ กม.118+450
สถานที่ตั้ง : ตําบลเมืองพัทยา
อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
สถานที่ตั้ง : ตําบลหนองปลาไหล และตำบลโป่ง
อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ขนาดพื้นที่ : ประมาณ 19.1 ไร่ ขนาดพื้นที่ : ประมาณ 20.6 ไร่

สถานะปัจจุบัน


ปัจจุบัน กรมทางหลวงดำเนินการเวนคืนพื้นที่แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการศึกษาและออกแบบรายละเอียดงานก่อสร้างจุดพักรถมาบประชัน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเริ่มการก่อสร้างภายในกลางปี 2564 พร้อมทั้งวางแผนดำเนินการศึกษาแนวทางการให้เอกชนร่วมลงทุนพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์และบริหารจัดการจุดพักรถ คาดว่าเปิดให้บริการพื้นที่เชิงพาณิชย์ภายในปี 2566

แผนการดำเนินงานขั้นถัดไป