โครงการพัฒนาและบริหารจัดการศูนย์บริการทางหลวงศรีราชา บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 สายกรุงเทพมหานคร - บ้านฉาง ช่วงชลบุรี – พัทยา เป็นโครงการพัฒนาและบริหารจัดการที่พักริมทางขนาดใหญ่ บริเวณ กม.93+750 บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ตั้งอยู่ระหว่างทางแยกต่างระดับบางพระ (คีรี) และทางแยกต่างระดับหนองขาม ซึ่งภายในศูนย์บริการทางหลวงดังกล่าวจะประกอบด้วย สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ครบถ้วน ได้แก่ ที่จอดรถ ศาลาพักผ่อน ห้องน้ำบริการประชาชน ร้านอาหาร ร้านขายของ สถานีบริการน้ำมัน หน่วยกู้ภัย ศูนย์บริการระบบผ่านทางอัตโนมัติ และการบริการอื่น ๆ
•  ทิศทางขาออกกรุงเทพมหานคร (มุ่งหน้าพัทยา) •   ทิศทางขาเข้ากรุงเทพมหานคร (มุ่งหน้ากรุงเทพฯ)
ตำแหน่งโครงการ : บริเวณ กม.93+750 ตำแหน่งโครงการ : บริเวณ กม.93+750
สถานที่ตั้ง : ตําบลบางพระ และตำบลสุรศักดิ์
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
สถานที่ตั้ง : ตําบลบางพระ และตำบลสุรศักดิ์
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ขนาดพื้นที่ : ประมาณ 60.1 ไร่ ขนาดพื้นที่ : ประมาณ 56.8 ไร่

สถานะและแผนการดำเนินโครงการ


1) กรมทางหลวงดำเนินการเวนคืนที่ดินและปรับปรุงสภาพพื้นที่สำหรับการก่อสร้างศูนย์บริการทางหลวงแล้วเสร็จ รวมถึงดำเนินการศึกษาแนวทางการให้เอกชนร่วมลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการศูนย์บริการทางหลวงแล้วเสร็จ
2) คณะกรรมการนโยบาย PPP ให้ความเห็นชอบรูปแบบการดำเนินโครงการร่วมลงทุนแล้ว
3) ปัจจุบันกรมทางหลวงอยู่ระหว่างดำเนินการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน และเริ่มก่อสร้างได้ในปี 2566-2568 ทั้งนี้ จะเริ่มเปิดให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานภายในปี 2567 และเปิดให้บริการเต็มรูปแบบ 2568