โครงการพัฒนาและบริหารจัดการสถานที่บริการทางหลวงบางละมุง บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 สายกรุงเทพมหานคร – บ้านฉาง ช่วงพัทยา – มาบตาพุด เป็นโครงการพัฒนาและบริหารจัดการที่พักริมทางขนาดกลาง บริเวณ กม.137+800 บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ตั้งอยู่ระหว่างทางแยกต่างระดับห้วยใหญ่และทางแยกต่างระดับเขาชีโอน ซึ่งภายในสถานที่บริการทางหลวงดังกล่าว จะประกอบด้วย สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ครบถ้วน ได้แก่ ที่จอดรถ ศาลาพักผ่อน ห้องน้ำบริการประชาชน ร้านอาหาร ร้านขายของ สถานีบริการน้ำมัน หน่วยกู้ภัย ศูนย์บริการ ระบบผ่านทางอัตโนมัติ และการบริการอื่น ๆ
•  ทิศทางขาออกกรุงเทพมหานคร (มุ่งหน้าอู่ตะเภา) •   ทิศทางขาเข้ากรุงเทพมหานคร (มุ่งหน้ากรุงเทพฯ)
ตำแหน่งโครงการ : บริเวณ กม.137+800 ตำแหน่งโครงการ : บริเวณ กม.137+800
สถานที่ตั้ง : ตําบลห้วยใหญ่ อําเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี
สถานที่ตั้ง : ตําบลห้วยใหญ่ อําเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี
ขนาดพื้นที่ : ประมาณ 32.6 ไร่ ขนาดพื้นที่ : ประมาณ 32.6 ไร่

สถานะปัจจุบัน


ปัจจุบันกรมทางหลวงดำเนินการเวนคืนที่ดินและปรับปรุงสภาพพื้นที่สำหรับการก่อสร้างสถานที่บริการทางหลวงแล้วเสร็จ รวมถึงดำเนินการศึกษาแนวทางการให้เอกชนร่วมลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการสถานที่บริการทางหลวงแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างการขออนุมัติหลักการของโครงการและรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562

แผนการดำเนินงานขั้นถัดไป