เชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นในรูปแบบประชุมทางไกล โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ถนนเชื่อมต่อ (Spur Road) ช่วงระหว่างทางแยกต่างระดับบางพระ (คีรี) ถึงแยกต่างระดับหนองข้างคอกฯ