จุดพักรถลาดกระบัง (Ladkrabang Rest Stop) เป็นที่พักริมทางขนาดเล็ก บริเวณ กม.21+700 ทางแยกต่างระดับลาดกระบังทั้ง 2 ฝั่ง บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ปัจจุบันเปิดให้บริการแล้ว ประกอบด้วย สิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน ได้แก่ ที่จอดรถ ศาลาพักผ่อน และห้องน้ำบริการประชาชน
• ทิศทางขาออกกรุงเทพมหานคร (มุ่งหน้าชลบุรี) • ทิศทางขาเข้ากรุงเทพมหานคร (มุ่งหน้ากรุงเทพฯ)
ตำแหน่งโครงการ : บริเวณ กม.21+600 ตำแหน่งโครงการ : บริเวณ กม.21+800
สถานที่ตั้ง : แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
สถานที่ตั้ง : ตําบลศีรษะจรเข้น้อย อําเภอบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการ
ขนาดพื้นที่ : ประมาณ 11.8 ไร่ ขนาดพื้นที่ : ประมาณ 9.6 ไร่

สถานะปัจจุบัน


ปัจจุบัน เปิดให้บริการแล้ว และกรมทางหลวงอยู่ระหว่างการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการปริมาณห้องน้ำและที่จอดรถเพื่อรองรับปริมาณจราจรและผู้ใช้ทางที่มากขึ้น รวมถึงอยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางการให้เอกชนร่วมลงทุนพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์และบริหารจัดการจุดพักรถ คาดว่าเปิดให้บริการพื้นที่เชิงพาณิชย์ภายในปี 2566

แผนการดำเนินงานขั้นถัดไป