ข่าวประชาสัมพันธ์

September 22, 2020

เชิญเข้าร่วมสัมมนาเพื่อประเมินความสนใจของภาคเอกชน (Market Sounding)
โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7
ส่วนต่อขยายทางยกระดับช่วงศรีนครินทร์ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

กรมทางหลวง ขอประกาศเชิญชวนเข้าร่วม สัมมนาเพื่อประเมินความสนใจของภาคเอกชน (Market Sounding) โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ส่วนต่อขยายทางยกระดับช่วงศรีนครินทร์-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
September 22, 2020

เชิญเข้าร่วมสัมมนาเพื่อประเมินความสนใจของภาคเอกชน (Market Sounding)
โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 9
สายวงแหวนกาญจนาภิเษก ด้านตะวันตก (ช่วงบางขุนเทียน-บางบัวทอง)

กรมทางหลวง ขอประกาศเชิญชวนเข้าร่วม สัมมนาเพื่อประเมินความสนใจของภาคเอกชน (Market Sounding) โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 9 สายวงแหวนกาญจนาภิเษก ด้านตะวันตก (ช่วงบางขุนเทียน-บางบัวทอง)
February 8, 2019

เชิญเข้าร่วมสัมมนาเพื่อประเมินความสนใจของภาคเอกชน (Market Sounding)
โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
ส่วนต่อขยายทางยกระดับอุตราภิมุข ช่วงรังสิต-บางปะอิน

กรมทางหลวง ขอประกาศเชิญชวนเข้าร่วมประกวดข้อเสนอการให้เอกชนร่วมลงทุน โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางประอิน-นครราชสีมา และสายบางใหญ่-กาญจนบุรี ในส่วนของกสนให้เอกชนร่วมลงทุนในการดำเนินงานและบำรุงรักษา (Operation and Maintenance: O&M)
February 26, 2019

การเตรียมเอกสาร หลักฐาน เพื่อยื่นประกอบการซื้อเอกสารข้อเสนอร่วมลงทุน (RFP) ข้อมูลล่าสุดวันที่ 1 มีนาคม 2562

กรมทางหลวง ขอประกาศเชิญชวนเข้าร่วมประกวดข้อเสนอการให้เอกชนร่วมลงทุน โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางประอิน-นครราชสีมา และสายบางใหญ่-กาญจนบุรี ในส่วนของกสนให้เอกชนร่วมลงทุนในการดำเนินงานและบำรุงรักษา (Operation and Maintenance: O&M)
February 8, 2019

ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมประกวดข้อเสนอฯ

กรมทางหลวง ขอประกาศเชิญชวนเข้าร่วมประกวดข้อเสนอการให้เอกชนร่วมลงทุน โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางประอิน-นครราชสีมา และสายบางใหญ่-กาญจนบุรี ในส่วนของกสนให้เอกชนร่วมลงทุนในการดำเนินงานและบำรุงรักษา (Operation and Maintenance: O&M)
February 5, 2019

กรมทางหลวงเตรียมพร้อมออกประกาศเชิญชวนฯ

กรมทางหลวงขอยกเลิกประกาศเชิญชวน การให้เอกชนร่วมลงทุนในการดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M) โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สาย M6 M81
May 22, 2018

ประกาศยกเลิกประกาศเชิญชวน

กรมทางหลวงขอยกเลิกประกาศเชิญชวน การให้เอกชนร่วมลงทุนในการดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M) โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สาย M6 M81
April 20, 2018

ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมประกวดข้อเสนอ

กรมทางหลวง ขอประกาศเชิญชวนเข้าร่วมประกวดข้อเสนอการให้เอกชนร่วมลงทุน โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางประอิน-นครราชสีมา และสายบางใหญ่-กาญจนบุรี ในส่วนของกสนให้เอกชนร่วมลงทุนในการดำเนินงานและบำรุงรักษา (Operation and Maintenance: O&M)
March 7, 2018

สถานะแผนการดำเนินงานคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 05/04/2018)

กรมทางหลวงแจ้งปรับแผนการประกาศเชิญชวน และการขายซองเอกสารข้อเสนอการร่วมลงทุนโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สาย M6 M81
February 2, 2018

A Seminar for Pre-Tender Announcement for PPP O&M M6 M81

งานสัมมนาเผยแพร่ข้อมูลโครงการก่อนประกาศเชิญชวนเอกชนร่วมลงทุนในการดำเนินงานและบำรุงรักษามอเตอร์เวย์ M6 M81" วันพุธที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 08:30-16:30 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 1 และ 2 โรงแรมอินเตอร์คอนดิเนนตัล