ข่าวประชาสัมพันธ์

February 8, 2019

ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมประกวดข้อเสนอฯ

กรมทางหลวง ขอประกาศเชิญชวนเข้าร่วมประกวดข้อเสนอการให้เอกชนร่วมลงทุน โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางประอิน-นครราชสีมา และสายบางใหญ่-กาญจนบุรี ในส่วนของกสนให้เอกชนร่วมลงทุนในการดำเนินงานและบำรุงรักษา (Operation and Maintenance: O&M)
February 5, 2019

กรมทางหลวงเตรียมพร้อมออกประกาศเชิญชวนฯ

กรมทางหลวงขอยกเลิกประกาศเชิญชวน การให้เอกชนร่วมลงทุนในการดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M) โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สาย M6 M81
May 22, 2018

ประกาศยกเลิกประกาศเชิญชวน

กรมทางหลวงขอยกเลิกประกาศเชิญชวน การให้เอกชนร่วมลงทุนในการดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M) โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สาย M6 M81
April 20, 2018

ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมประกวดข้อเสนอ

กรมทางหลวง ขอประกาศเชิญชวนเข้าร่วมประกวดข้อเสนอการให้เอกชนร่วมลงทุน โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางประอิน-นครราชสีมา และสายบางใหญ่-กาญจนบุรี ในส่วนของกสนให้เอกชนร่วมลงทุนในการดำเนินงานและบำรุงรักษา (Operation and Maintenance: O&M)
March 7, 2018

สถานะแผนการดำเนินงานคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 05/04/2018)

กรมทางหลวงแจ้งปรับแผนการประกาศเชิญชวน และการขายซองเอกสารข้อเสนอการร่วมลงทุนโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สาย M6 M81
February 2, 2018

A Seminar for Pre-Tender Announcement for PPP O&M M6 M81

งานสัมมนาเผยแพร่ข้อมูลโครงการก่อนประกาศเชิญชวนเอกชนร่วมลงทุนในการดำเนินงานและบำรุงรักษามอเตอร์เวย์ M6 M81" วันพุธที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 08:30-16:30 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 1 และ 2 โรงแรมอินเตอร์คอนดิเนนตัล
January 12, 2018

งานแถลงข่าว “งานสัมมนาเผยแพร่ข้อมูลโครงการก่อนประกาศเชิญชวนเอกชนร่วมลงทุนในการดำเนินงานและบำรุงรักษามอเตอร์เวย์ M6 M81”

งานแถลงข่าว "งานสัมมนาเผยแพร่ข้อมูลโครงการก่อนประกาศเชิญชวนเอกชนร่วมลงทุนในการดำเนินงานและบำรุงรักษามอเตอร์เวย์ M6 M81"
November 8, 2017

INVITATION TO A SEMINAR FOR PRE-TENDER ANNOUNCEMENT OF TWO NEW MOTORWAYS

The Department of Highways (DOH) is to hold a seminar for pre-tender announcement and invite private sector to participate in the public private partnerships (PPP) for operations and maintenance (O&M) of the upcoming Bang Pa-in – Nakhon Ratchasima and Bang Yai – Kanchanaburi Motorways.
November 8, 2017

5 ม.ค.2561 กรมทางหลวงทดลองใช้ ระบบปิด(Closed System) มอเตอร์เวย์ ช่วง ชลบุรี – พัทยา

นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ช่วงชลบุรี – พัทยา
November 8, 2017

กรมทางหลวงชี้แจงกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) กรณีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากโครงการก่อสร้างฯ

นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่าตามที่ สื่อมวลชนนำเสนอข้อมูลกรณี นางเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)ในฐานะประธานอนุกรรมการด้านสิทธิชุมชน ...