ข่าวประชาสัมพันธ์

May 7, 2021

เชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นภาคเอกชน (Market Sounding) ในรูปแบบประชุมทางไกล สำหรับการให้เอกชนร่วมลงทุนในการพัฒนาและบริหารจัดการ
โครงการศูนย์บริการทางหลวงศรีราชาและสถานที่บริการทางหลวงบางละมุง
บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 สายกรุงเทพมหานคร – บ้านฉาง

กรมทางหลวง ขอประกาศเชิญชวนเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นภาคเอกชน (Market Sounding) ในรูปแบบประชุมทางไกลสำหรับการให้เอกชนร่วมลงทุนในการพัฒนาและบริหารจัดการโครงการศูนย์บริการทางหลวงศรีราชาและสถานที่บริการทางหลวงบางละมุง บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 สายกรุงเทพมหานคร - บ้านฉาง ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 - 12.00 น. ผ่าน Zoom Cloud Meetings
September 22, 2020

เชิญเข้าร่วมสัมมนาเพื่อประเมินความสนใจของภาคเอกชน (Market Sounding)
โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7
ส่วนต่อขยายทางยกระดับช่วงศรีนครินทร์ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

กรมทางหลวง ขอประกาศเชิญชวนเข้าร่วม สัมมนาเพื่อประเมินความสนใจของภาคเอกชน (Market Sounding) โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ส่วนต่อขยายทางยกระดับช่วงศรีนครินทร์-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
September 22, 2020

เชิญเข้าร่วมสัมมนาเพื่อประเมินความสนใจของภาคเอกชน (Market Sounding)
โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 9
สายวงแหวนกาญจนาภิเษก ด้านตะวันตก (ช่วงบางขุนเทียน-บางบัวทอง)

กรมทางหลวง ขอประกาศเชิญชวนเข้าร่วม สัมมนาเพื่อประเมินความสนใจของภาคเอกชน (Market Sounding) โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 9 สายวงแหวนกาญจนาภิเษก ด้านตะวันตก (ช่วงบางขุนเทียน-บางบัวทอง)
February 8, 2019

เชิญเข้าร่วมสัมมนาเพื่อประเมินความสนใจของภาคเอกชน (Market Sounding)
โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
ส่วนต่อขยายทางยกระดับอุตราภิมุข ช่วงรังสิต-บางปะอิน

กรมทางหลวง ขอประกาศเชิญชวนเข้าร่วมประกวดข้อเสนอการให้เอกชนร่วมลงทุน โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางประอิน-นครราชสีมา และสายบางใหญ่-กาญจนบุรี ในส่วนของกสนให้เอกชนร่วมลงทุนในการดำเนินงานและบำรุงรักษา (Operation and Maintenance: O&M)
February 26, 2019

การเตรียมเอกสาร หลักฐาน เพื่อยื่นประกอบการซื้อเอกสารข้อเสนอร่วมลงทุน (RFP) ข้อมูลล่าสุดวันที่ 1 มีนาคม 2562

กรมทางหลวง ขอประกาศเชิญชวนเข้าร่วมประกวดข้อเสนอการให้เอกชนร่วมลงทุน โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางประอิน-นครราชสีมา และสายบางใหญ่-กาญจนบุรี ในส่วนของกสนให้เอกชนร่วมลงทุนในการดำเนินงานและบำรุงรักษา (Operation and Maintenance: O&M)
February 8, 2019

ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมประกวดข้อเสนอฯ

กรมทางหลวง ขอประกาศเชิญชวนเข้าร่วมประกวดข้อเสนอการให้เอกชนร่วมลงทุน โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางประอิน-นครราชสีมา และสายบางใหญ่-กาญจนบุรี ในส่วนของกสนให้เอกชนร่วมลงทุนในการดำเนินงานและบำรุงรักษา (Operation and Maintenance: O&M)
February 5, 2019

กรมทางหลวงเตรียมพร้อมออกประกาศเชิญชวนฯ

กรมทางหลวงขอยกเลิกประกาศเชิญชวน การให้เอกชนร่วมลงทุนในการดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M) โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สาย M6 M81
May 22, 2018

ประกาศยกเลิกประกาศเชิญชวน

กรมทางหลวงขอยกเลิกประกาศเชิญชวน การให้เอกชนร่วมลงทุนในการดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M) โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สาย M6 M81
November 7, 2018

โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางขุนเทียน – ปากท่อ (ช่วงบางขุนเทียน – บ้านแพ้ว)

April 20, 2018

ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมประกวดข้อเสนอ

กรมทางหลวง ขอประกาศเชิญชวนเข้าร่วมประกวดข้อเสนอการให้เอกชนร่วมลงทุน โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางประอิน-นครราชสีมา และสายบางใหญ่-กาญจนบุรี ในส่วนของกสนให้เอกชนร่วมลงทุนในการดำเนินงานและบำรุงรักษา (Operation and Maintenance: O&M)
April 24, 2018

การให้เอกชนร่วมลงทุนโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายหาดใหญ่-ชายแดนไทย/มาเลเซีย

March 7, 2018

สถานะแผนการดำเนินงานคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 05/04/2018)

กรมทางหลวงแจ้งปรับแผนการประกาศเชิญชวน และการขายซองเอกสารข้อเสนอการร่วมลงทุนโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สาย M6 M81