ข่าวประชาสัมพันธ์

February 1, 2022

เชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและระบบราง (MR-MAP)

กรมทางหลวง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและระบบราง (MR-MAP) ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00-12.00 น.
December 1, 2021

เชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ครั้งที่ 2) งานศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและระบบราง (MR-MAP)

กรมทางหลวง ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ครั้งที่ 2) ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings) งานศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและระบบราง ในวันที่ 15, 17 และ 21 ธันวาคม 2564
October 28, 2021

เชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ครั้งที่ 1) งานศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและระบบราง

กรมทางหลวง ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ครั้งที่ 1) ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings) งานศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและระบบราง ในวันที่ 4, 11, 17 และวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564
September 1, 2021

เชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นในรูปแบบประชุมทางไกล โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ถนนเชื่อมต่อ (Spur Road) ช่วงระหว่างทางแยกต่างระดับบางพระ (คีรี) ถึงแยกต่างระดับหนองข้างคอกฯ

กรมทางหลวง ขอประกาศเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นในรูปแบบประชุมทางไกล โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ถนนเชื่อมต่อ (Spur Road) ช่วงระหว่างทางแยกต่างระดับบางพระ (คีรี) ถึงแยกต่างระดับหนองข้างคอกฯ ในวันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น. ผ่าน Zoom Cloud Meetings
July 12, 2021

เชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นภาคเอกชน (Market Sounding) ในรูปแบบประชุมทางไกล สำหรับการให้เอกชนร่วมลงทุนในการพัฒนาและบริหารจัดการโครงการที่พักริมทางบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 สายบางปะอิน – นครราชสีมา และทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี

กรมทางหลวง ขอประกาศเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นภาคเอกชน (Market Sounding) ในรูปแบบประชุมทางไกล สำหรับการให้เอกชนร่วมลงทุนในการพัฒนาและบริหารจัดการโครงการที่พักริมทางบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 สายบางปะอิน - นครราชสีมา และทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ในวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ผ่าน Zoom Cloud Meetings
May 7, 2021

เชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นภาคเอกชน (Market Sounding) ในรูปแบบประชุมทางไกล สำหรับการให้เอกชนร่วมลงทุนในการพัฒนาและบริหารจัดการ
โครงการศูนย์บริการทางหลวงศรีราชาและสถานที่บริการทางหลวงบางละมุง
บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 สายกรุงเทพมหานคร – บ้านฉาง

กรมทางหลวง ขอประกาศเชิญชวนเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นภาคเอกชน (Market Sounding) ในรูปแบบประชุมทางไกลสำหรับการให้เอกชนร่วมลงทุนในการพัฒนาและบริหารจัดการโครงการศูนย์บริการทางหลวงศรีราชาและสถานที่บริการทางหลวงบางละมุง บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 สายกรุงเทพมหานคร - บ้านฉาง ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 - 12.00 น. ผ่าน Zoom Cloud Meetings
September 22, 2020

เชิญเข้าร่วมสัมมนาเพื่อประเมินความสนใจของภาคเอกชน (Market Sounding)
โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7
ส่วนต่อขยายทางยกระดับช่วงศรีนครินทร์ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

กรมทางหลวง ขอประกาศเชิญชวนเข้าร่วม สัมมนาเพื่อประเมินความสนใจของภาคเอกชน (Market Sounding) โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ส่วนต่อขยายทางยกระดับช่วงศรีนครินทร์-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
September 22, 2020

เชิญเข้าร่วมสัมมนาเพื่อประเมินความสนใจของภาคเอกชน (Market Sounding)
โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 9
สายวงแหวนกาญจนาภิเษก ด้านตะวันตก (ช่วงบางขุนเทียน-บางบัวทอง)

กรมทางหลวง ขอประกาศเชิญชวนเข้าร่วม สัมมนาเพื่อประเมินความสนใจของภาคเอกชน (Market Sounding) โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 9 สายวงแหวนกาญจนาภิเษก ด้านตะวันตก (ช่วงบางขุนเทียน-บางบัวทอง)
February 8, 2019

เชิญเข้าร่วมสัมมนาเพื่อประเมินความสนใจของภาคเอกชน (Market Sounding)
โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
ส่วนต่อขยายทางยกระดับอุตราภิมุข ช่วงรังสิต-บางปะอิน

กรมทางหลวง ขอประกาศเชิญชวนเข้าร่วมประกวดข้อเสนอการให้เอกชนร่วมลงทุน โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางประอิน-นครราชสีมา และสายบางใหญ่-กาญจนบุรี ในส่วนของกสนให้เอกชนร่วมลงทุนในการดำเนินงานและบำรุงรักษา (Operation and Maintenance: O&M)
February 26, 2019

การเตรียมเอกสาร หลักฐาน เพื่อยื่นประกอบการซื้อเอกสารข้อเสนอร่วมลงทุน (RFP) ข้อมูลล่าสุดวันที่ 1 มีนาคม 2562

กรมทางหลวง ขอประกาศเชิญชวนเข้าร่วมประกวดข้อเสนอการให้เอกชนร่วมลงทุน โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางประอิน-นครราชสีมา และสายบางใหญ่-กาญจนบุรี ในส่วนของกสนให้เอกชนร่วมลงทุนในการดำเนินงานและบำรุงรักษา (Operation and Maintenance: O&M)
February 8, 2019

ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมประกวดข้อเสนอฯ

กรมทางหลวง ขอประกาศเชิญชวนเข้าร่วมประกวดข้อเสนอการให้เอกชนร่วมลงทุน โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางประอิน-นครราชสีมา และสายบางใหญ่-กาญจนบุรี ในส่วนของกสนให้เอกชนร่วมลงทุนในการดำเนินงานและบำรุงรักษา (Operation and Maintenance: O&M)
February 5, 2019

กรมทางหลวงเตรียมพร้อมออกประกาศเชิญชวนฯ

กรมทางหลวงขอยกเลิกประกาศเชิญชวน การให้เอกชนร่วมลงทุนในการดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M) โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สาย M6 M81