admin

November 8, 2017

กรมทางหลวงชี้แจงกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) กรณีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากโครงการก่อสร้างฯ

นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่าตามที่ สื่อมวลชนนำเสนอข้อมูลกรณี นางเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)ในฐานะประธานอนุกรรมการด้านสิทธิชุมชน ...